Historia szkoły

Budynek szkoły z ok. 1914 r. 01-09-1962 otwarcie Technikum Ekonomicznego dla pracujących 01-09-1963 otwarcie Technikum Ekonomicznego dla młodzieży 01-09-1967 przekształcenie  Więcej…