Kalendarz szkolny 2023/2024

Dla klas V-tych

I półrocze ->  04-09-2023  ÷     15-12-2023

II półrocze -> 18-12-2023  ÷     26-04-2024

 

Dla pozostałych klas

I półrocze ->  04-09-2023  ÷     19-01-2024

II półrocze -> 22-01-2024  ÷     21-06-2024

 

 • Zimowa przerwa świąteczna – 23.12 – 31.12.2023
 • Ferie zimowe – 29.01 – 11.02.2024
 • Wiosenna przerwa – 28.03 – 02.04.2024
 • Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w klasach programowo najwyższych – 26.04.2024
 • Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych – 21.06.2024

Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2023/2024

 1. 07-05-2024 – matura z j. polskiego na poziomie podstawowym
 2. 08-05-2024 – matura z matematyki na poziomie podstawowym
 3. 09-05-2024 – matura z j. angielskiego na poziomie podstawowym
 4. 13-05-2024 – matura z j. angielskiego na poziomie rozszerzonym
 5. 02-05-2024 – Dzień Flagi
 6. 31-05-2024 – piątek po Bożym Ciele
 7. 3 dni do rozdysponowania na egzaminy zawodowe po ustaleniu terminów egzaminów.
 8. 1 dzień do rozdysponowania na egzamin maturalny z dodatkowego przedmiotu