Pracownicy

DYREKTOR SZKOŁY

Bożena Witkowska

ZASTĘPCA DYREKTORA

Elżbieta Maląg

KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO

Anna Ciebiada

 

Nauczyciele:

 

Adamiec-Krakowiak Katarzyna nauczyciel przedmiotów zawodowych, przewodnicząca Zespołu Przedmiotów Zawodowych
Białek Artur nauczyciel fizyki, informatyki i przedmiotów zawodowych informatycznych
Buczkowski Łukasz nauczyciel wychowania fizycznego
Chojnacka Agnieszka nauczyciel jęz. angielskiego
Cichowicz Agnieszka nauczyciel historii
Ciebiada Anna nauczyciel j. niemieckiego
Dronka Katarzyna nauczyciel geografii
Grudzińska Aneta nauczyciel historii, edukacji dla bezpieczeństwa, HiT i WOS
Grzesiak Anna pedagog specjalny
Jaszczak Anna nauczyciel geografii
Kędzierska Dorota nauczyciel przedmiotów zawodowych
Kisielewska Katarzyna nauczyciel wychowania fizycznego, przewodnicząca Zespołu Nauczycieli Wychowania Fizycznego
Kozieł Marzanna nauczyciel przedmiotów zawodowych
Krysiak Małgorzata bibliotekarz
Kryściak Renata nauczyciel wspomagający, bibliotekarz
Łącz Aneta nauczyciel matematyki
Morawska Alicja psycholog
Nowicki Andrzej nauczyciel j. angielskiego
Polak Barbara nauczyciel przedmiotów zawodowych
Sagan Aldona nauczyciel j. polskiego
Salamon Anna nauczyciel jęz. niemieckiego
Sałagacka Katarzyna nauczyciel matematyki
Skowron Monika nauczyciel biologii, przewodnicząca Zespołu Przedmiotów Matematyczno‑Przyrodniczych
Stępień-Kania Urszula nauczyciel przedmiotów zawodowych
Szafrański Kazimierz nauczyciel religii
Szubska Katarzyna nauczyciel wychowania fizycznego
Szubski Bartłomiej nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych
Trybuchowska Małgorzata nauczyciel geografii
Ulińska Aneta nauczyciel fizyki, matematyki i informatyki
Urbankiewicz Justyna nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych
Wilczyńska Marzanna nauczyciel matematyki, informatyki i przedmiotów zawodowych informatycznych
Witkowska Bożena nauczyciel matematyki, informatyki i przedmiotów zawodowych informatycznych
Witkowska Karolina nauczyciel chemii
Wróbel Ewa pedagog szkolny
Wutkowska Iwona nauczyciel języka polskiego, wiedzy o kulturze i plastyki, przewodnicząca Zespołu Przedmiotów Humanistycznych
Zając-Mejsner Aleksandra nauczyciel przedmiotów zawodowych
Zwierzak Dariusz nauczyciel jęz. angielskiego
Zimny Agnieszka nauczyciel przedmiotów zawodowych
Zrobczyński Piotr nauczyciel religii

 

Pracownicy administracji:

Bogucka Kamila  – sekretarz szkoły

Pracownicy obsługi:

Pietrasiak Danuta
Jach Anna
Staniucha Marek