Pracownicy

DYREKTOR SZKOŁY

Halina Zawadzka-Dałek

ZASTĘPCA DYREKTORA

Elżbieta Maląg

KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO

Katarzyna Sałagacka

 

Nauczyciele:

Adamiec-Krakowiak Katarzyna nauczyciel przedmiotów zawodowych, przewodnicząca Zespołu Przedmiotów Zawodowych
Białek Artur nauczyciel fizyki, informatyki i przedmiotów zawodowych
Buczkowski Łukasz nauczyciel wychowania fizycznego, przewodniczący Zespołu Przedmiotów Matematyczno‑Przyrodniczych
Chojnacka Agnieszka nauczyciel jęz. angielskiego
Cichowicz Agnieszka nauczyciel historii
Ciebiada Anna nauczyciel j. niemieckiego
Dronka Katarzyna nauczyciel geografii
Grudzińska Aneta nauczyciel historii i edukacji dla bezpieczeństwa
Grzela Jerzy nauczyciel elementów prawa
Gwis Iwona nauczyciel wychowania fizycznego
Józinkiewicz Agnieszka nauczyciel jęz. polskiego, przewodnicząca Zespołu Przedmiotów Humanistycznych
Kędzierska Dorota nauczyciel przedmiotów zawodowych
Kisielewska Katarzyna nauczyciel wychowania fizycznego
Kozieł Marzanna nauczyciel przedmiotów zawodowych
Krysiak Małgorzata bibliotekarz
Kryściak Renata nauczyciel wspomagający
Ks. Michalak Andrzej nauczyciel religii
Mikołajczyk Jadwiga nauczyciel biologii
Niewiadomska Aneta nauczyciel j. polskiego
Nowicki Andrzej nauczyciel j. angielskiego
Podemski Zbigniew nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
Polak Barbara nauczyciel przedmiotów zawodowych
Salamon Anna nauczyciel jęz. niemieckiego
Sałagacka Katarzyna nauczyciel matematyki
Stępień-Kania Urszula nauczyciel przedmiotów zawodowych
Szafrański Kazimierz nauczyciel religii
Szubska Katarzyna nauczyciel wychowania fizycznego
Ulińska Aneta nauczyciel fizyki i informatyki
Urbankiewicz Justyna nauczyciel przedmiotów zawodowych
Wilczyńska Marzanna nauczyciel matematyki  i informatyki
Witkowska Bożena nauczyciel matematyki  i informatyki
Witkowska Karolina nauczyciel chemii
Wróbel Ewa pedagog szkolny
Wutkowska Iwona nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze
Zając-Mejsner Aleksandra nauczyciel przedmiotów zawodowych
Zwierzak Dariusz nauczyciel jęz. angielskiego
Zdunek Arkadiusz nauczyciel informatyki i przedmiotów zawodowych
Zimny Agnieszka nauczyciel przedmiotów zawodowych

 

Pracownicy administracji:

Derek Ewa  – sekretarz szkoły
Szkudlarek Dorota- st. spec.ds.płac
Królik Zofia – główna księgowa

Pracownicy obsługi:

Jach Anna
Oleszczak Elżbieta
Staniucha Marek