Uroczystość nadania imienia szkole

22 października 2009 roku odbyła się uroczystość nadania imienia generała Władysława Andersa szkołom w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr  w Łasku.
           Uroczystość rozpoczęła się w łaskiej kolegiacie mszą świętą, którą odprawił  Biskup Polowy Wojska Polskiego Generał Dywizji Tadeusz Płoski. Po jej zakończeniu wszyscy pomaszerowali do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 gdzie odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej patronowi gen. Władysławowi Andersowi, nadanie imienia i wręczenie sztandaru. W imieniu wdowy po Generale Ireny Renaty Anders przybyła jej asystentka Wiesława Mcintosh, która wręczyła pamiątki po Generale Władysławie Andersie przeznaczone dla szkolnej izby pamięci.
Na zakończenie wszyscy zaproszeni goście mieli przyjemność obejrzeć część artystyczną w wykonaniu uczniów szkoły pod kierunkiem Doroty Obrębskiej.