Technikum Ekonomiczne

baner

Technikum EkonomiczneTechnikum InformatyczneTechnikum Logistyczne | Technikum  Reklamy | Branżowa Szkoła I stopnia |

Do szkoły możesz się zapisać na stronie:  lodzkie.edu.com.pl

TECHNIKUM NR 1 im. gen. Władysława Andersa w Łasku (5-letnie)

JEŻELI CHCESZ ZAJMOWAĆ SIĘ:

 • Prowadzeniem księgowości małego przedsiębiorstwa,
 • Rozliczaniem wynagrodzeń,
 • Sporządzaniem dokumentacji związanych z rozliczeniami z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
  oraz Urzędem Skarbowym,
 • Organizacją i wykonywaniem prac biurowych,

 ZOSTAŃ TECHNIKIEM EKONOMISTĄ

Wiodący obszar nauczania specjalistycznego obejmuje przedmioty z zakresu bankowości i ekonomiki przedsiębiorstw. Wiele z zajęć specjalistycznych z zakresu finansowo-księgowo-kadrowego odbywa się w dobrze wyposażonych pracowniach komputerowych. Uczniowie poznają pojęcia z zakresu nauk ekonomicznych i prawnych oraz reguły, jakimi rządzi się dzisiejsza gospodarka rynkowa. Zdobytą wiedzę poszerzają w trakcie 6-ciotygodniowych praktyk zorganizowanych przez szkołę w specjalistycznych firmach (np. w bankach, Urzędzie Skarbowym i innych firmach). Po ukończeniu Technikum Ekonomicznego absolwenci z dużą łatwością dostają się na każdą państwową uczelnię, w tym szczególnie ekonomiczną, mogą także podjąć dobrze płatną pracę zawodową.

Absolwenci Ekonomika pracują w wielu urzędach i firmach naszego regionu.

 

Posiadamy:

 • Dobrze wyposażone pracownie informatyczne
 • Dobrze wyposażone pracownie zawodowe
 • Internet bezprzewodowy na terenie całej szkoły
 • Bogato wyposażoną bibliotekę
 • Dobrze wyposażoną pełnowymiarową salę gimnastyczną
 • Nowoczesne boisko szkolne
 • Siłownię zewnętrzną i wewnętrzną

Współpraca:

 • Akredytacja Erasmusa na lata 2023-2027
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Łódzki
 • Lokalni przedsiębiorcy i instytucje – praktyki zawodowe, kursy nadające uprawnienia operatora wózka widłowego oraz liczne spotkania z przedstawicielami różnych zawodów
 • Instytut Pamięci Narodowej

Gwarantujemy

 • naukę dwóch języków obcych
 • przyjazną atmosferę
 • możliwość zdobycia nowych przyjaciół i kolegów
 • możliwość rozwijania swoich zainteresowań
 • możliwość promowania swoich pasji i talentów
 • fachową kadrę pedagogiczną
 • ciekawe praktyki dla uczniów

Możesz uczestniczyć

 • w dodatkowych kursach, np. na wózki widłowe
 • w ciekawych zajęciach pozalekcyjnych
 • w wycieczkach krajoznawczych i zawodowych
 • w zawodach sportowych
 • w olimpiadach i konkursach
 • w licznych imprezach i akcjach szkolnych i lokalnych
 • w wolontariacie
 • w działaniach Samorządu Uczniowskiego

Do szkoły możesz się zapisać na stronie   lodzkie.edu.com.pl

ekonomistki