Technikum Ekonomiczne

baner promocyjny

Technikum EkonomiczneTechnikum Informatyczne |Technikum Spedycyjne | Technikum Logistyczne | Technikum  Reklamy | Branżowa Szkoła I stopnia |

Do szkoły możesz się zapisać na stronie:  lodzkie.edu.com.pl

 

TECHNIKUM NR 1 im. gen. Władysława Andersa w Łasku (5-letnie)

JEŻELI CHCESZ ZAJMOWAĆ SIĘ:

  • Prowadzeniem księgowości małego przedsiębiorstwa,
  • Rozliczaniem wynagrodzeń,
  • Sporządzaniem dokumentacji związanych z rozliczeniami z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
    oraz Urzędem Skarbowym,
  • Organizacją i wykonywaniem prac biurowych,

 ZOSTAŃ TECHNIKIEM EKONOMISTĄ

Wiodący obszar nauczania specjalistycznego obejmuje przedmioty z zakresu bankowości i ekonomiki przedsiębiorstw. Wiele z zajęć specjalistycznych z zakresu finansowo-księgowo-kadrowego odbywa się w dobrze wyposażonych pracowniach komputerowych. Uczniowie poznają pojęcia z zakresu nauk ekonomicznych i prawnych oraz reguły, jakimi rządzi się dzisiejsza gospodarka rynkowa. Zdobytą wiedzę poszerzają w trakcie 6-ciotygodniowych praktyk zorganizowanych przez szkołę w specjalistycznych firmach (np. w bankach, Urzędzie Skarbowym i innych firmach). Po ukończeniu Technikum Ekonomicznego absolwenci z dużą łatwością dostają się na każdą państwową uczelnię, w tym szczególnie ekonomiczną, mogą także podjąć dobrze płatną pracę zawodową.

Absolwenci Ekonomika pracują w wielu urzędach i firmach naszego regionu.

 

WSPÓŁPRACUJEMY

Z uczelniami:

– Uniwersytetem Łódzkim Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym w Łodzi

– Politechniką Łódzką w Łodzi

– Wyższą Szkołą Informatyczną i Umiejętności w Łodzi.

Z Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej w Warszawie

Z wieloma lokalnymi przedsiębiorstwami i instytucjami

REALIZUJEMY

– projekty unijne

– obozy dla młodzieży

– wycieczki turystyczne i do zakładów pracy

– dodatkowe kursy podnoszące kwalifikacje

GWARANTUJEMY

– naukę dwóch języków obcych

– przyjazną atmosferę

– możliwość zdobycia nowych przyjaciół i kolegów

– możliwość rozwijania swoich zainteresowań

– możliwość promowania swoich pasji i talentów

– fachową kadrę pedagogiczną

– ciekawe praktyki dla uczniów

Możesz uczestniczyć

– w dodatkowych kursach, np. na wózki widłowe

– w ciekawych zajęciach pozalekcyjnych

– w wycieczkach krajoznawczych i zawodowych

– w zawodach sportowych

– w olimpiadach i konkursach

– w licznych imprezach i akcjach szkolnych i lokalnych

– w wolontariacie

– w działaniach Samorządu Uczniowskiego

Do szkoły możesz się zapisać na stronie   lodzkie.edu.com.pl