Technikum Logistyczne

logistycy

Technikum EkonomiczneTechnikum Informatyczne |Technikum Spedycyjne | Technikum Logistyczne | Technikum  Reklamy | Branżowa Szkoła I stopnia |

Do szkoły możesz się zapisać na stronie  lodzkie.edu.com.pl

TECHNIKUM NR 1 im. gen. Władysława Andersa w Łasku (5-letnie)

SPEDYTOR

Jeśli chcesz zajmować się:
– planowaniem produkcji
– zaopatrywaniem firm
– obrotem towarów w centrach dystrybucyjnych krajowych i międzynarodowych
– logistyką wojskową
– gospodarką materiałową

ZOSTAŃ TECHNIKIEM LOGISTYKIEM

Uczniowie zdobywają wiedzę specjalistyczną z zakresu: podstaw logistyki, gospodarki zapasami i magazynem, transportu i spedycji, planowania logistycznego, systemów logistycznych. Dodatkowo pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności na 4-rotygodniowych praktykach. Młodzież przygotowuje się do pracy na stanowiskach związanych z zaopatrzeniem, planowaniem produkcji, dystrybucji, transportu i komunikacji. Logistyk jest odpowiedzialny za terminowe dostarczanie surowców i wyrobów właściwym klientom, na odpowiednie miejsce i po możliwie najniższych kosztach. Technik logistyk to zawód z przyszłością, będący bardzo atrakcyjnym na rynku pracy pod względem liczby ofert pracy oraz oferowanego wynagrodzenia.

Absolwent może kontynuować naukę na dowolnym kierunku studiów, bądź podjąć pracę.

Galeria zdjęć firm logistycznych z Piotrkowa Trybunalskiego.

 

WSPÓŁPRACUJEMY

Z uczelniami:

– Uniwersytetem Łódzkim Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym w Łodzi

– Politechniką Łódzką w Łodzi

– Wyższą Szkołą Informatyczną i Umiejętności w Łodzi.

Z Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej w Warszawie

Z wieloma lokalnymi przedsiębiorstwami i instytucjami

REALIZUJEMY

– projekty unijne

– obozy dla młodzieży

– wycieczki turystyczne i do zakładów pracy

– dodatkowe kursy podnoszące kwalifikacje

fotografia

GWARANTUJEMY

– naukę dwóch języków obcych

– przyjazną atmosferę

– możliwość zdobycia nowych przyjaciół i kolegów

– możliwość rozwijania swoich zainteresowań

– możliwość promowania swoich pasji i talentów

– fachową kadrę pedagogiczną

– ciekawe praktyki dla uczniów

Możesz uczestniczyć

– w dodatkowych kursach, np. na wózki widłowe

– w ciekawych zajęciach pozalekcyjnych

– w wycieczkach krajoznawczych i zawodowych

– w zawodach sportowych

– w olimpiadach i konkursach

– w licznych imprezach i akcjach szkolnych i lokalnych

– w wolontariacie

– w działaniach Samorządu Uczniowskiego

Do szkoły możesz się zapisać na stronie https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat.