Technikum Reklamy

baner

Technikum Ekonomiczne | Technikum Informatyczne |Technikum Spedycyjne | Technikum Logistyczne | Technikum  Reklamy | Branżowa Szkoła I stopnia |

Do szkoły możesz się zapisać na stronie   lodzkie.edu.com.pl

TECHNIKUM NR 1 im. gen. Władysława Andersa w Łasku (5-letnie)
Jeżeli chcesz znaleźć zatrudnienie w:
– agencjach reklamowych
– działach marketingu i reklamy
– biurach ogłoszeń i działach promocji
– środkach masowego przekazu (TV, radio, prasa) – agencjach scenariuszowych
– studiach graficzno-produkcyjnych
ZOSTAŃ TECHNIKIEM REKLAMY
W trakcie nauki poznasz programy graficzne i nauczysz się nimi sprawnie posługiwać. Zaczniesz projektować okładki, plakaty i foldery reklamowe. Dowiesz się, jak opublikować przygotowane projekty elektronicznie lub za pomocą maszyn drukujących. To nie wszystko! Ponadto odkryjesz tajniki montażu filmów, tworzenia animacji, obróbki dźwięku i tworzenia stron internetowych.

Zajęcia odbywają się w nowoczesnych pracowniach komputerowych wyposażonych w ploter, skaner, tablety graficzne, drukarkę 3D, drukarki cyfrowe i aparaty fotograficzne.

 

pracownia reklamy
dekoracja

Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu przedmiotów reklamowo-ekonomiczno-informatycznych. Szczególny nacisk kładziony jest na zagadnienia marketingowo-reklamowe, grafikę komputerową, fotografię, filmy, zajęcia specjalizacyjne i język obcy . Uczniowie pracują na bazie materiałów samodzielnie utworzonych przy pomocy szkolnych kamer i aparatów cyfrowych. Dużo zajęć odbywa się w pracowniach komputerowych – poznają programy graficzne Corel Draw, Photo Shop, programy do obróbki grafiki, filmów i dźwięku, zaawansowane metody tworzenia stron internetowych. Dowiadują się również, jak przygotować materiały reklamowe oraz publikacje do druku cyfrowego i tradycyjnego. Mają szerokie pole do rozwijania swoich zainteresowań i praktycznych zdolności artystycznych na zajęciach w szkole oraz w trakcie praktyk. Zawód technik organizacji reklamy, to zawód z przyszłością.

Absolwent może poszerzać swoją wiedzę na każdej wybranej uczelni, bądź podjąć dobrze płatną pracę zawodową w firmach reklamowych, drukarniach, wydawnictwach prasowych i książkowych, może również pracować przy tworzeniu serwisów internetowych oraz innych.

 

banerTR

WSPÓŁPRACUJEMY

Z uczelniami:

– Uniwersytetem Łódzkim Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym w Łodzi

– Politechniką Łódzką w Łodzi

– Wyższą Szkołą Informatyczną i Umiejętności w Łodzi.

Z Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej w Warszawie

Z wieloma lokalnymi przedsiębiorstwami i instytucjami

REALIZUJEMY

– projekty unijne

– obozy dla młodzieży

– wycieczki turystyczne i do zakładów pracy

– dodatkowe kursy podnoszące kwalifikacje

GWARANTUJEMY

– naukę dwóch języków obcych

– przyjazną atmosferę

– możliwość zdobycia nowych przyjaciół i kolegów

– możliwość rozwijania swoich zainteresowań

– możliwość promowania swoich pasji i talentów

– fachową kadrę pedagogiczną

– ciekawe praktyki dla uczniów

 

Możesz uczestniczyć

– w dodatkowych kursach, np. na wózki widłowe

– w ciekawych zajęciach pozalekcyjnych

– w wycieczkach krajoznawczych i zawodowych

– w zawodach sportowych

– w olimpiadach i konkursach

– w licznych imprezach i akcjach szkolnych i lokalnych

– w wolontariacie

– w działaniach Samorządu Uczniowskiego

 “Ekonomik” podpisał umowę patronacką z Wyższą Szkołą Informatyki i Umiejętności w Łodzi.
baner TR