Technikum Reklamy

baner

Technikum Ekonomiczne | Technikum Informatyczne | Technikum Logistyczne | Technikum  Reklamy | Branżowa Szkoła I stopnia |

Do szkoły możesz się zapisać na stronie   lodzkie.edu.com.pl

TECHNIKUM NR 1 im. gen. Władysława Andersa w Łasku (5-letnie)
Jeżeli chcesz znaleźć zatrudnienie w:
– agencjach reklamowych
– działach marketingu i reklamy
– biurach ogłoszeń i działach promocji
– środkach masowego przekazu (TV, radio, prasa) – agencjach scenariuszowych
– studiach graficzno-produkcyjnych
ZOSTAŃ TECHNIKIEM REKLAMY
W trakcie nauki poznasz programy graficzne i nauczysz się nimi sprawnie posługiwać. Zaczniesz projektować okładki, plakaty i foldery reklamowe. Dowiesz się, jak opublikować przygotowane projekty elektronicznie lub za pomocą maszyn drukujących. To nie wszystko! Ponadto odkryjesz tajniki montażu filmów, tworzenia animacji, obróbki dźwięku i tworzenia stron internetowych.

Zajęcia odbywają się w nowoczesnych pracowniach komputerowych wyposażonych w ploter, skaner, tablety graficzne, drukarkę 3D, drukarki cyfrowe i aparaty fotograficzne.

 

pracownia reklamy
dekoracja

Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu przedmiotów reklamowo-ekonomiczno-informatycznych. Szczególny nacisk kładziony jest na zagadnienia marketingowo-reklamowe, grafikę komputerową, fotografię, filmy, zajęcia specjalizacyjne i język obcy . Uczniowie pracują na bazie materiałów samodzielnie utworzonych przy pomocy szkolnych kamer i aparatów cyfrowych. Dużo zajęć odbywa się w pracowniach komputerowych – poznają programy graficzne Corel Draw, Photo Shop, programy do obróbki grafiki, filmów i dźwięku, zaawansowane metody tworzenia stron internetowych. Dowiadują się również, jak przygotować materiały reklamowe oraz publikacje do druku cyfrowego i tradycyjnego. Mają szerokie pole do rozwijania swoich zainteresowań i praktycznych zdolności artystycznych na zajęciach w szkole oraz w trakcie praktyk. Zawód technik organizacji reklamy, to zawód z przyszłością.

Absolwent może poszerzać swoją wiedzę na każdej wybranej uczelni, bądź podjąć dobrze płatną pracę zawodową w firmach reklamowych, drukarniach, wydawnictwach prasowych i książkowych, może również pracować przy tworzeniu serwisów internetowych oraz innych.

 

banerTR

Posiadamy:

 • Dobrze wyposażone pracownie informatyczne
 • Dobrze wyposażone pracownie zawodowe
 • Internet bezprzewodowy na terenie całej szkoły
 • Bogato wyposażoną bibliotekę
 • Dobrze wyposażoną pełnowymiarową salę gimnastyczną
 • Nowoczesne boisko szkolne
 • Siłownię zewnętrzną i wewnętrzną

Współpraca:

 • Akredytacja Erasmusa na lata 2023-2027
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Łódzki
 • Lokalni przedsiębiorcy i instytucje – praktyki zawodowe, kursy nadające uprawnienia operatora wózka widłowego oraz liczne spotkania z przedstawicielami różnych zawodów
 • Instytut Pamięci Narodowej

Gwarantujemy

 • naukę dwóch języków obcych
 • przyjazną atmosferę
 • możliwość zdobycia nowych przyjaciół i kolegów
 • możliwość rozwijania swoich zainteresowań
 • możliwość promowania swoich pasji i talentów
 • fachową kadrę pedagogiczną
 • ciekawe praktyki dla uczniów

Możesz uczestniczyć

 • w dodatkowych kursach, np. na wózki widłowe
 • w ciekawych zajęciach pozalekcyjnych
 • w wycieczkach krajoznawczych i zawodowych
 • w zawodach sportowych
 • w olimpiadach i konkursach
 • w licznych imprezach i akcjach szkolnych i lokalnych
 • w wolontariacie
 • w działaniach Samorządu Uczniowskiego
baner TR