Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

W dniu 19 czerwca 2019 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  nr 1 w Łasku. Pani dyrektor Halina Zawadzka-Dałek podziękowała nauczycielom oraz uczniom za rok wytężonej pracy i wręczyła świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody za wyniki w nauce. Świadectwa ukończenia szkoły otrzymali uczniowie klasy IIIW – ostatniej już klasy zasadniczej szkoły zawodowej. Przedstawicielka Fundacji GAJUSZ – p. Patrycja Siewierska wręczyła zaświadczenia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych wszystkim wolontariuszom w naszej szkole. Na zakończenie mogliśmy powspominać ten rok tak bogaty w wydarzenia dzięki części artystycznej przygotowanej przez klasę ITL pod kierunkiem p. Aleksandry Zając-Mejsner.