Konferencja podsumowująca projekt stypendialny „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych”

W dniu 11.10.2019 w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu, odbyło się ostatnie z pięciu spotkań podsumowujących projekt stypendialny dla uczniów szkół zawodowych za rok 2018/2019 w województwie łódzkim. W spotkaniu uczestniczyli: zastępca dyrektora departamentu kultury i edukacji, członek zarządu województwa łódzkiego, przedstawiciele władz samorządowych, doradca zawodowy wojewódzkiego ośrodka doskonalenia nauczycieli, pracownicy biura projektu stypendialnego, dyrektorzy szkół, nauczyciele‑opiekunowie stypendystów, uczniowie‑stypendyści.

Podczas spotkania dokonano podsumowania projektu‑omówiono wyniki naboru wniosków, kryteria dostępu, rodzaje zawodów, harmonogram działań, pracę zespołu projektowego. Liczne wystąpienia zaproszonych gości podkreślały znaczenie szkolnictwa zawodowego w obecnych czasach. Wśród wygłaszających przemówienia znaleźli się również uczniowie‑stypendyści, którzy prezentowali swoje prace zrealizowane dzięki pozyskanym funduszom.

W końcowej części spotkania przedstawiono informacje dotyczące kolejnej edycji projektu w roku szkolnym 2019/2020 i zaproszono do udziału w nim uczniów i nauczycieli.

Zaproszenie do udziału w konferencji podsumowującej otrzymała  p. Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łasku, nauczyciele‑opiekunowie stypendystów oraz uczniowie‑stypendyści. Na zdjęciu stypendysta Przemysław Podemski (uczeń kl. III TI) wraz z pracownikiem biura projektu stypendialnego.