Nasze ekonomistki w etapie okręgowym OLIMPIADY WIEDZY EKONOMICZNEJ

W dniu 9 stycznia 2020 roku w auli Wydziału Zarządzania Politechniki Łódzkiej odbył się drugi etap OWE. Wzięło w nim udział 31 osób spośród 35 zakwalifikowanych uczniów – wśród nich nasze uczennice:
Julia Juszczak i Ewelina Pawelska.

            Organizatorzy olimpiady podkreślili, że osoby zakwalifikowane do drugiego etapu zostały wyłonione spośród niemal 400 uczniów z województwa łódzkiego, którzy brali udział w etapie szkolnym, w związku z czym już mogą czuć się wyróżnieni. Ponadto uczennice otrzymały zaświadczenie, że brały udział w etapie okręgowym. Jest to istotne przy rekrutacji na studia – udział w konkursach to dodatkowe punkty.

            Układ olimpiady podobnie jak w latach ubiegłych: napisanie wypracowania na temat przewodni, rozwiązanie testu i zadania o charakterze ekonomicznym. Wyniki 10 lutego 2020.

            Naszym uczennicom życzymy powodzenia!!!

M.K.