Obchody Dnia Ziemi w Ekonomiku

 

W ramach obchodów Dnia Ziemi w dniu 19 kwietnia 2016r. w Ekonomiku zorganizowano wystawę prac plastycznych ukazującą działalność i wpływ człowieka na środowisko w skali lokalnej i globalnej. Celem wystawy było podwyższenie poziomu wiedzy i świadomości ekologicznej dotyczącej zagrożeń współczesnej cywilizacji i wpływu człowieka na otaczającą przyrodę. Ponadto zorganizowano projekcję filmu, a po nim pogadankę dotyczącą odnawialnych źródeł energii.