Spotkanie w bibliotece szkolnej

image3

W dniach 22 września oraz 26 września 2016 roku w bibliotece szkolnej uczniowie ZSP nr 1 gościli  historyka Pana Przemysława Michonia. Prelegent przedstawił historię polskich symboli narodowych oraz  zapoznał młodzież z historią naszego miasta. Zainteresowani wysłuchali wykładów, które wspomogły szkołę w kształtowaniu postaw patriotycznych, prospołecznych i obywatelskich, budując tożsamość narodową.

 Spotkania miały charakter prezentacji multimedialnej połączonej z pogadankami. Po prelekcji wywiązała  się dyskusja, która potwierdziła zainteresowanie symboliką narodową i korzeniami historycznymi Łasku.