Wystawa publikacji w bibliotece szkolnej

     Podczas spotkania członków Komitetu Rodzicielskiego w bibliotece szkolnej zaprezentowano publikacje   wspierające rodziców w procesie wychowawczym. Wystawa promowała książki i czasopisma z zakresu pedagogiki i psychologii,  które miały za zadanie edukowanie rodziców w kształtowaniu właściwych postaw.

Eksponowane materiały wzbudziły żywe  zainteresowanie wśród zebranych.

bib2