Zajęcia w Muzeum Historii Łasku

W ramach współpracy szkoły branżowej ze środowiskiem, uczniowie klasy pierwszej wielobranżowej
uczestniczyli w zajęciach w Muzeum Historii Łasku. Wykład nt.: “Cenzura i książki zakazane”
zaprezentował pracownik muzeum Pan Arkadiusz Cieślak. Zajęcia urozmaiciła bardzo ciekawa prezentacja
multimedialna.