Budowanie niepodległej Polski-wykład

Nasza szkoła organizuje szereg działań mających na celu uświetnienie obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Jednym z nich jest współpraca z łódzkim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej. W  ramach tej współpracy klasy III TR i IV TE uczestniczyły w wykładzie  w Łodzi, Pana Artura Ossowskiego na temat budowania niepodległej Polski. Wykład połączony był z prezentacją gry edukacyjnej mającej na celu przypomnienie  biografii osób, którym Polska zawdzięcza własne państwo oraz którym udało się podnieść kraj ze zniszczeń I wojny światowej. Gra „Twórcy niepodległości” oparta na mechanizmie „memory” i składa się z 24 kart. Zadaniem graczy jest odsłanianie zawartości kart po dwie tak, aby odnaleźć parę postać–wydarzenie. Jeśli gracz odkryje parę, musi wyjaśnić pozostałym uczestnikom rozgrywki związek postaci z wydarzeniem. Kilkanaście egzemplarzy „Twórców niepodległości” zostało podarowane przez Pana Artura Ossowskiego szkolnej bibliotece.