INFORMACJE

  • 17.03.2020 Materiał z matematyki dla klas: 1TIp, 1TIg i 1 TLp realizowany jest na platformie Edmodo.
  • 16.03.2020 Materiał z matematyki dla klas: 3TSL, 3TI, 1TERg, IVTE i IVTS umieszczono na stworzonych do tego celu grupach. (B. Witkowska)
  • 16.03.2020 Materiał do realizacji z języka niemieckiego dla klas: 1ERg, 1Ig, 1Ip, 1Lg, 1Lp, 1 ERp, 2TE, 3TE, 4TR przekazano za pomocą dziennika elektronicznego Vulcan. (A. Ciebiada)
  • 13.03.2020 Materiał z matematyki dla klasy 4TR realizowany jest na platformie e-learningowej ZSP nr 1