Materiały dla klasy 1TIp

JĘZYK POLSKI

polski dla klasy I TIp, 19.03.2020

JĘZYK ANGIELSKI (A. Chojnacka)

1TLg,1TLp,1Ip,1TERp

1TLg,1TLp,1Ip,1TERp (2)

Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych (PiMLSK)

LIST

1ip_zdalnie_0-mielsk

1ip_zdalnie_1-mielsk

1ip_zdalnie_2-mielsk

1ip_ask_linux

16.03.2020 mielsk-01

JĘZYK ANGIELSKI

 polecenia do kserówek klasa I

culture video 

kserowka 1 2

kserowka 1 6

 vocabulary worksheet

 word power

MATEMATYKA

Platforma Microsoft Teams

BIOLOGIA

PLASTYKA

Plastyka (1)

WOK

Wiedza o kulturze

Pracownia graficzno-komputerowa

Platforma Microsoft Teams