Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – sesja LETNIA 2019/2020

Od poniedziałku 22 czerwca trwają egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.
Oto kilka fotek ze  zmagań uczniów ZSP nr 1 zdających  część pisemną i praktyczną.