Rozpoczęły się egzaminy zawodowe i potwierdzające kwalifikacje zawodowe

Napis-egzamin zawodowy

W poniedziałek 11 stycznia 2021 roku rozpoczęły się egzaminy zawodowe i egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Egzaminy przeprowadzane są dla ponad 400 kwalifikacji w ponad 200 zawodach w sesji zimowej i letniej. Składają się z części pisemnej i części praktycznej. Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie trzeba uzyskać: 50 proc. z części pisemnej i 75 proc. z części praktycznej. W związku z epidemią egzaminy są przeprowadzane w zaostrzonym reżimie sanitarnym.
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/egzaminy-zawodowe-2021

Trzymamy kciuki!