Nauczanie zdalne

ważny komunikat

Informuję, iż uczniowie wszystkich klas Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Łasku – Technikum nr 1 im. gen. Wł. Andersa w Łasku oraz Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1 im. gen. Wł. Andersa w Łasku – przechodzą na nauczanie zdalne w dniach od 25-01-2022 r. (wtorek) do 04.02.2022 r. (piątek) .

W okresie nauczania zdalnego w dniach od 25-01-2022 r. (wtorek) do 04.02.2022 r. (piątek) uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1 w Łasku, jako pracownicy młodociani uczęszczają bez zmian na praktyki u pracodawców (lekcje w szkole zdalne, praktyki u pracodawców stacjonarne).

Dyrektor Szkoły
H. Zawadzka-Dałek