OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

poczty sztandarowe

Obchody 11 listopada w Łasku rozpoczęły się o 10:30 mszą za ojczyznę w kolegiacie w Łasku. Następnie uroczystości odbywały się na pl. 11 Listopada, gdzie między innymi odczytano apel pamięci, a kompania honorowa oddała salwę. Na zakończenie, delegacje obecne na uroczystości złożyły kwiaty pod pomnikiem Niepodległości. W uroczystościach uczestniczyła również delegacja uczniów i nauczycieli naszej szkoły.