Wyniki rekrutacji na wyjazd Erasmus+

baner Erasmus+

Informujemy, że podczas rekrutacji do programu Erasmus+ wpłynęły 63 wnioski.

Zgodnie z regulaminem do wyjazdu Erasmus+ zakwalifikowano 24 uczniów w zawodach:

  • technik ekonomista – 6 osób,
  • technik logistyk – 10 osób,
  • technik reklamy – 4 osoby,
  • technik informatyk – 4 osoby.

Lista uczniów zakwalifikowanych do wyjazdu oraz uczniów na liście rezerwowych dostępna jest w sekretariacie szkoły.