Wręczenie nagród w konkursie na plakat grafiki komputerowej oraz warsztaty „Kompozycja w grafice komputerowej”

wręczenie nagród

W miniony poniedziałek, 22 kwietnia, odbyło się uroczyste wręczenie nagród w ramach międzyszkolnego konkursu na plakat grafiki komputerowej. Wydarzenie zgromadziło uczniów, nauczycieli, jak również zaproszonych gości, którzy z zainteresowaniem śledzili prezentacje prac konkursowych. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów i był okazją do wykazania się kreatywnością oraz umiejętnościami w zakresie nowoczesnych technologii graficznych.
Uczestnicy konkursu mieli za zadanie stworzyć plakat, który najlepiej odda temat „Bezpieczni w sieci”. Jury, w skład którego weszli profesjonaliści z branży graficznej, zespół Łaskiego Domu Kultury oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych na kierunku technik reklamy, oceniało prace pod kątem oryginalności, zgodności z tematem oraz estetyki wykonania.
Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 9:30 w bibliotece szkolnej. Po krótkim wprowadzeniu przez Panią Dyrektor Bożenę Witkowską, organizator p. Justyna Urbankiewicz ogłosiła  laureatów konkursu.

I miejsce zdobył Mikołaj Krawiec, uczeń SP w Kolumnie-Łasku, którego praca zachwyciła jury niebanalnym podejściem do tematu oraz doskonałą techniką wykonania.
II miejsce zdobyła Łucja Lamecka uczennica SP w Sędziejowicach,
III miejsce – Wiktoria Wutkowska uczennica SP w Sędziejowicach.
Po wręczeniu nagród i gratulacjach, uczestnicy mieli okazję uczestniczyć w warsztatach
pt. „Kompozycja w grafice komputerowej”, które prowadził pełen pasji designer, pan Rafał Stasiak z Łaskiego Domu Kultury i pani Justyna Urbankiewicz – nauczyciel przedmiotów zawodowych wraz ze swoim niezawodnym zespołem – uczniami klasy 2TI. Były one doskonałą okazją do pogłębienia wiedzy i umiejętności uczestników. Warsztaty miały za zadanie zaznajomić młodych grafików z tym jak ważne w pracy grafika jest właściwe użycie kompozycji, koloru i formy. Podczas zajęć uczestnicy pracowali w małych grupach nad własnymi projektami, stosując w praktyce wskazówki prowadzących. Zajęcia te nie tylko pozwoliły na rozwijanie umiejętności praktycznych, ale także na wymianę doświadczeń między uczniami o podobnych zainteresowaniach.
Wydarzenie to było nie tylko doskonałą okazją do nauki i zdobycia nowych umiejętności, ale również do zaprezentowania swoich talentów szerszej publiczności. Śmiało można stwierdzić, że zarówno konkurs, jak i warsztaty zakończyły się pełnym sukcesem, wnosząc znaczący wkład w rozwój młodych talentów w dziedzinie grafiki komputerowej.