Technik ekonomista – polecamy zawód !!!

ekonomistki

W dniu 8 kwietnia 2024 uczniowie mogli odebrać w sekretariacie szkoły zaświadczenia z egzaminu zawodowego zdawanego w sesji zimowej. Na zdjęciach są bardzo zadowolone z wyników egzaminu uczennice kl. V technikum, w zawodzie technika ekonomisty, które właśnie odebrały swoje zaświadczenia. Jednocześnie polecają naukę w tym zawodzie tegorocznym ośmioklasistom jako zawód poszukiwany na rynku pracy.

ekonomistki