Technikum Informatyczne

zdjęcie grupowe

Technikum Ekonomiczne | Technikum Informatyczne |Technikum Spedycyjne | Technikum Logistyczne | Technikum  Reklamy | Branżowa Szkoła I stopnia |

Do szkoły możesz się zapisać na stronie   lodzkie.edu.com.pl

 

 TECHNIKUM NR 1 im. gen. Władysława Andersa w Łasku (5-letnie)

 

Jeśli chcesz zajmować się:

  • tworzeniem aplikacji komputerowych i bazami danych
  • oprogramowaniem komputerowym- montażem i eksploatacją komputerów
  • projektowaniem i administracją sieci komputerowych
  • grafiką komputerową

ZOSTAŃ TECHNIKIEM INFORMATYKIEM

pracownia informatyczna

 

Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu przedmiotów zawodowych, np.: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami. Uczeń pogłębia swoją wiedzę na praktykach. Ogromny rozwój technik komputerowych, jaki nastąpił w ostatnich latach powoduje, iż zawód informatyka jest aktualnie jednym z najpopularniejszych. Informatycy są poszukiwani na rynku pracy, to atrakcyjny zawód. Według Ministerstwa Pracy zawód technika informatyka znajduje się na drugim miejscu wśród zawodów o najwyższej dynamice wzrostu zapotrzebowania. “Ekonomik” podpisał umowę patronacką z Wyższą Szkołą Informatyki i Umiejętności w Łodzi.

Absolwent może kontynuować naukę na dowolnym kierunku studiów, bądź podjąć pracę we wszystkich firmach, z każdej branży, w których są komputery.

 

25 marca 2023r. klasa 4TIp w Newton Room w Łodzi latała na symulatorach lotów dzięki zespołowi  z Liceum Politechniki Łódzkiej.

FILM

zdjęcia dni informatyki

 

WSPÓŁPRACUJEMY

Z uczelniami:

– Uniwersytetem Łódzkim Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym w Łodzi

– Politechniką Łódzką w Łodzi

– Wyższą Szkołą Informatyczną i Umiejętności w Łodzi.

Z Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej w Warszawie

Z wieloma lokalnymi przedsiębiorstwami i instytucjami

REALIZUJEMY

– projekty unijne

– obozy dla młodzieży

– wycieczki turystyczne i do zakładów pracy

– dodatkowe kursy podnoszące kwalifikacje

GWARANTUJEMY

– naukę dwóch języków obcych

– przyjazną atmosferę

– możliwość zdobycia nowych przyjaciół i kolegów

– możliwość rozwijania swoich zainteresowań

– możliwość promowania swoich pasji i talentów

– fachową kadrę pedagogiczną

– ciekawe praktyki dla uczniów

zdjęcia

Możesz uczestniczyć

– w dodatkowych kursach, np. na wózki widłowe

– w ciekawych zajęciach pozalekcyjnych

– w wycieczkach krajoznawczych i zawodowych

– w zawodach sportowych

– w olimpiadach i konkursach

– w licznych imprezach i akcjach szkolnych i lokalnych

– w wolontariacie

– w działaniach Samorządu Uczniowskiego

 “Ekonomik” podpisał umowę patronacką z Wyższą Szkołą Informatyki i Umiejętności w Łodzi.

 

Do szkoły możesz się zapisać na stronie https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat.