Technikum Informatyczne

zdjęcie grupowe

Technikum Ekonomiczne | Technikum InformatyczneTechnikum Logistyczne | Technikum  Reklamy | Branżowa Szkoła I stopnia |

Do szkoły możesz się zapisać na stronie   lodzkie.edu.com.pl

 

 TECHNIKUM NR 1 im. gen. Władysława Andersa w Łasku (5-letnie)

 

Jeśli chcesz zajmować się:

 • programowaniem aplikacji desktopowych, internetowych i mobilnych
 • tworzeniem i administracją stron internetowych
 • tworzeniem baz danych i ich oprogramowania aplikacyjnego
 • oprogramowaniem komputerowym
 • montażem i eksploatacją komputerów
 • projektowaniem i administracją sieci komputerowych
 • grafiką komputerową

ZOSTAŃ TECHNIKIEM INFORMATYKIEM

pracownia informatyczna

 

Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu przedmiotów zawodowych, np.: montowania dni otwarte 2024oraz eksploatacji komputera i urządzeń  peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami. Uczeń pogłębia swoją wiedzę na praktykach. Ogromny rozwój technik komputerowych, jaki nastąpił w ostatnich latach powoduje, iż zawód informatyka jest aktualnie jednym z najpopularniejszych. Informatycy są poszukiwani na rynku pracy,
to atrakcyjny zawód. Według Ministerstwa Pracy zawód technika informatyka znajduje się na drugim miejscu wśród zawodów o najwyższej dynamice wzrostu zapotrzebowania. “Ekonomik” podpisał umowę patronacką z Wyższą Szkołą Informatyki i Umiejętności w Łodzi.

Absolwent może kontynuować naukę na dowolnym kierunku studiów, bądź podjąć pracę we wszystkich firmach, z każdej branży, w których są komputery.

W 2023r. klasa 4TIp w Newton Room w Łodzi latała na symulatorach lotów dzięki zespołowi  z Liceum Politechniki Łódzkiej.

FILM

zdjęcia dni informatyki

Posiadamy:

 • Dobrze wyposażone pracownie informatyczne
 • Dobrze wyposażone pracownie zawodowe
 • Internet bezprzewodowy na terenie całej szkoły
 • Bogato wyposażoną bibliotekę
 • Dobrze wyposażoną pełnowymiarową salę gimnastyczną
 • Nowoczesne boisko szkolne
 • Siłownię zewnętrzną i wewnętrzną

Współpraca:

 • Akredytacja Erasmusa na lata 2023-2027
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Łódzki
 • Lokalni przedsiębiorcy i instytucje – praktyki zawodowe, kursy nadające uprawnienia operatora wózka widłowego oraz liczne spotkania z przedstawicielami różnych zawodów
 • Instytut Pamięci Narodowej

Gwarantujemy

 • naukę dwóch języków obcych
 • przyjazną atmosferę
 • możliwość zdobycia nowych przyjaciół i kolegów
 • możliwość rozwijania swoich zainteresowań
 • możliwość promowania swoich pasji i talentów
 • fachową kadrę pedagogiczną
 • ciekawe praktyki dla uczniów

zdjęcia

Możesz uczestniczyć

 • w dodatkowych kursach, np. na wózki widłowe
 • w ciekawych zajęciach pozalekcyjnych
 • w wycieczkach krajoznawczych i zawodowych
 • w zawodach sportowych
 • w olimpiadach i konkursach
 • w licznych imprezach i akcjach szkolnych i lokalnych
 • w wolontariacie
 • w działaniach Samorządu Uczniowskiego

Do szkoły możesz się zapisać na stronie https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat.