Branżowa Szkoła I stopnia

Technikum Ekonomiczne | Technikum Informatyczne |Technikum Spedycyjne | Technikum Logistyczne | Technikum  Reklamy | Branżowa Szkoła I stopnia |

Do szkoły możesz się zapisać na stronie https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat

Branżowa Szkoła I stopnia (3-letnia)

Jeśli chcesz zdobyć zawód i szybko się usamodzielnić wybierz 3-letnią Branżową Szkołę I stopnia w zawodach: fryzjer, blacharz, cieśla, cukiernik, dekarz, drukarz fleksograficzny, drukarz offsetowy, elektryk, krawiec, lakiernik samochodowy, mechanik-monter maszyn i urządzeń, murarz-tynkarz, piekarz, stolarz, ślusarz, tapicer, blacharz samochodowy, kucharz, przetwórca mięsa, mechanik samochodowy i inne…

Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia przygotowywani są do wykonywania wybranego zawodu, zdobywają wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną. Poza przedmiotami zawodowymi, uczniowie uczą się także przedmiotów ogólnokształcących. Większy nacisk kładziony jest na praktyczną naukę zawodu – uczniowie odbywają praktyki u miejscowych rzemieślników oraz przedsiębiorców, co daje gwarancję dobrego przygotowania do zawodu. Szkoła pokrywa koszty uczestnictwa ucznia w kursach specjalistycznych. Dla chętnych uczniów organizujemy kursy na wózki widłowych oraz inne. Wielu rozsądnych młodych ludzi wybiera naukę w Branżowej Szkole I stopnia, zdobywając przygotowanie w konkretnym zawodzie, gwarantuje sobie wysokie dochody, ma również szansę na założenie własnej firmy.

Absolwent może kontynuować naukę w technikum, albo podjąć pracę w wybranym zawodzie.