Olimpiada ekologiczna

11.01.2016 został przeprowadzony etap podstawowy XXXI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

Uczniowie naszej szkoły przystąpili do napisania testu z wiedzy ekologicznej, wykazali się znajomością podstawowych praw i zależności, które wpływają na prawidłowe i zrównoważone funkcjonowanie środowiska przyrodniczego. Pomimo, że nikt z uczestniczących nie zakwalifikował się do kolejnego etapu to udział w teście bardziej przybliżył i zgłębił wiedzę ekologiczną a co za tym idzie również świadomość ekologiczną. Uczniowie wyróżnieni,  którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów to:

Natalia Borowiec  kl.III TL, 

Julia Pokora   kl.III TL, 

Artur Jaksa  kl.III TL.