Spotkanie z pracownikiem SANEPIDU

W ramach współpracy szkoły z powiatową stacją SANEPIDU w dniu 31 maja 2016r. została przeprowadzona w szkole prelekcja wraz z częścią praktyczną na temat „Wpływ czynników środowiska oraz zachowań proekologicznych na częstość występowania chorób cywilizacyjnych w tym nowotworów”.

Podczas tego spotkania uczniowie pogłębili swoją wiedzę na temat czynników mających wpływ na zdrowie jak również dowiedzieli się jak ważna jest profilaktyka we wczesnym wykrywaniu chorób  szczególnie nowotworowych.

W części praktycznej uczniowie mieli możliwość nauki  samobadania piersi w profilaktyce dotyczącej nowotworu piersi.