Zajęcia dla gimnazjalistów w ramach Dnia Otwartego Szkoły

 

Dnia 02 marca 2016 r. odbyły się szkole w ramach Dni Otwartych Szkoły zajęcia pokazowe z biologii, geografii i fizyki.

Zajęcia z biologii prowadzone były przez uczniów klas II technikum dla uczniów gimnazjum. Podczas tych zajęć odwiedzający nas uczniowie mieli możliwość obserwacji mikroskopowych, poznania i samodzielnego budowania modelu kwasu DNA i RNA, oznaczania podstawowych drzew i krzewów iglastych za pomocą klucza do oznaczania roślin iglastych,

również mieli możliwość oznaczania ph gleby i wody z wykorzystaniem walizki ekobadacza.

Podczas zajęć prowadzonych z fizyki uczniowie klasy ITE zaprezentowali doświadczenia z fizyki dla gimnazjalistów z wykorzystaniem:

  • Przyrządu do obserwacji obrazu w zwierciadle wklęsłym
  • Radiometru Crookesa
  • Zestawu do doświadczeń z elektrostatyki,
  • Zestawu do energii odnawialnej.

Dodatkowo zaprezentowali pomoce dydaktyczne w jakie wyposażona jest „Ekopracownia”:

  • Samochód napędzany wodorem
  • Baterie słoneczną z wbudowanym silnikiem na stojaku
  • Źródło światła białego i RGB do doświadczeń z optyki
  • Zasilacz szkolny prądu stałego i przemiennego
  • Ręczny model elektrowni wiatrowej
  • Zestaw sprężyn o różnym współczynniku sprężystości.

Podczas zajęć z geografii uczestnicy uzupełniali karty pracy dotyczące parków narodowych w Polsce, wykorzystując atlasy geograficzne, plansze ochrony przyrody w Polsce.

Uczestnictwo w zajęciach pozwoliło zaproszonym gościom, nauczycielom i uczniom zapoznać się z różnorodnymi pomocami dydaktycznymi związanymi z edukacją ekologiczną.