Uroczyste otwarcie wyremontowanej sali gimnastycznej

otwarcie sali

W “Ekonomiku” dokonano symbolicznego otwarcia wyremontowanej sali gimnastycznej („Budowa instalacji fotowoltaicznej oraz termomodernizacja i remont budynku ZSP nr 1 w Łasku – etap I”). Przecięcia wstęgi dokonali: Starosta Łaski Piotr Wołosz, Wicestarosta Teresa Wesołowska, etatowy członek Zarządu Powiatu Łaskiego Robert Szczepaniak, członek Zarządu Powiatu Łaskiego Barbara Potasiak oraz radny Powiatu Łaskiego Jacek Raczkowski. W otwarciu uczestniczyli również radni Powiatu Łaskiego: Andrzej Banaszczyk, Mateusz Barwaśny, Sylwester Gawron oraz Bogdan Lipowski.
Wykonawca: F.H.U. „SAW-BUD” ANDRZEJ WRÓBEL z siedzibą w Pabianicach, ul. Zielona 12.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła: 1 179 141,19 zł. Dofinansowanie otrzymane na realizację ww. zadania inwestycyjnego: Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 303 730,00 zł. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w wysokości 900 000,00 zł.