Spotkanie z doradcą zawodowym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łasku

Powiatowy Urząd Pracy w Łasku

W dniu 11.03.2024 roku uczniowie kl. V TER wraz z wychowawcą spotkali się z doradcą zawodowym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łasku – Panią Katarzyną Kaczyńską. Była to kontynuacja poprzedniego spotkania z pracownikiem urzędu pracy, które było poświęcone aktualnej sytuacji na rynku pracy (ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji ludzi młodych – absolwentów szkół średnich i uczelni wyższych).  

Podczas wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy uczniowie mieli możliwość poznania struktury urzędu pracy, zasad jego funkcjonowania i składania dokumentacji w związku z aktywizacją osób bezrobotnych. Ponadto uzyskali informacje na temat sposobu sporządzania dokumentów niezbędnych w poszukiwaniu i otrzymaniu pracy.  

Uzyskane informacje mogą pomóc w lepszym odnalezieniu się na rynku pracy. Pamiętajmy, że absolwenci naszej szkoły mając określony zawód potwierdzony dyplomem zawodowym często po ukończeniu szkoły średniej poszukują pracy lub starają się łączyć pracę z podejmowaniem nauki na studiach zaocznych. A jeżeli zdecydują się kontynuować naukę na studiach stacjonarnych to zdobyta wiedza będzie owocowała w przyszłości. 

Za poświęcony czas i możliwość spotkania serdecznie dziękujemy!