Pożegnanie klas V technikum

pożegnanie maturzystów

W piątek 26 kwietnia 2024 r. odbyło się uroczyste pożegnanie  klas maturalnych. Pani Dyrektor Bożena Witkowska w swoim przemówieniu podsumowała pięć wspólnie spędzonych lat w murach “Ekonomika”.  Nagrodzeni zostali uczniowie, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce, wyróżnienia za reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych, olimpiadach, pracę na rzecz szkoły oraz aktywny udział w życiu artystycznym i w poczcie sztandarowym. Pani Dyrektor podziękowała za trud włożony w wychowanie młodzieży i przekazaną wiedzę wychowawcom klas piątych: Katarzynie Dronce, Marzannie Kozieł i Justynie Urbankiewicz, Szczególne wyrazy uznania  Pani Dyrektor skierowała do rodziców uczniów za wzorowe wychowanie swoich dzieci, osiągnięte wyniki w nauce i sumienne wypełnianie obowiązków szkolnych. Uczniowie klas czwartych pożegnali swoich starszych kolegów i koleżanki wręczając nagrody w różnych kategoriach i bilety do dojrzałości. Nie zabrakło chwil wspomnień i refleksji nad czasem spędzonym w naszej szkole.  Występ wokalny Martyny Kubiak uświetnił program artystyczny.
Trzymamy teraz kciuki za naszych absolwentów.
Powodzenia na maturze!