233. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Obchody Święta 3 Maja

Święto Konstytucji 3 Maja jest jednym z najważniejszych świąt narodowych w Polsce. Konstytucja 3 Maja została uchwalona w 1791 roku przez Sejm Czteroletni. Konstytucja wprowadziła zasadę równości przed prawem, wolności osobistej i prawo do własności, a także wprowadzała system trójpodziału władzy. Była ona pierwszą w Europie, a drugą – po konstytucji Stanów Zjednoczonych – spisaną ustawą zasadniczą na świecie. Reprezentacja naszej szkoły uczestniczyła w obchodach rocznicy Konstytucji 3 Maja w Łasku. Po mszy św. w łaskiej kolegiacie uroczystości przeniosły się tradycyjnie na plac 11 Listopada, gdzie złożono kwiaty  pod pomnikiem Walczących o Niepodległość Ojczyzny.