DLA ZDAJĄCYCH W SESJI LATO 2024

napis informacja
Informujemy, że w celu umożliwienia zdającym dostępu do treści rozwiązywanych przez nich zadań egzaminacyjnych i udzielonych odpowiedzi w części pisemnej egzaminu przeprowadzanej w sesji LATO 2024 w formie elektronicznej, w terminie od 1 do 14 lipca 2024 r., Dyrektor może umożliwić zdającym dostęp do treści rozwiązywanych przez nich zadań egzaminacyjnych i udzielonych odpowiedzi, w miejscu przeprowadzania części pisemnej egzaminu (ZSP nr 1 w Łasku).
WAŻNE: Zdający wykorzystują podczas logowania nazwy użytkowników i hasła otrzymane podczas egzaminu. (Należy zabrać ze sobą do szkoły.)
Wyznaczono terminy, w których możliwy będzie dostęp do zadań egzaminacyjnych:
03.07.2024 – godz. 11.00 – 13.00
10.07.2024 – godz. 11.00 – 13.00